Etävalvonta ja – hallinta palveluna (RMM)

Varmista liiketoiminnan jatkuvuus

Aiheuttaako ICT-laiteiden hallinta ja ylläpito päänvaivaa?

tehokas ja ajantasainen ylläpito tuo kustannushyötyä ja -säästöjä.

Ajankäytön hallintaa

Pidä järjestelmät käynnissä ennakoivilla seuranta- ja hallinta palveluilla. Vietä vähemmän aikaa tulipalojen torjuntaan ja keskity enemmän lisäarvoa tuottavaan toimintaan.

IT-tarpeiden ulkoistaminen on kustannustehokas toimenpide. Se säästää arvokasta aikaa, rahaa ja vaivaa. Kun päätelaitteittesi hallinnointi suoritetaan Infoneerien toimesta voit keskittyä liiketoimintaasi. Me valvomme laitteidesi kuntoa, suoritamme huoltotoimia ja varoitamme tarvittaessa ongelmista ennen kuin ne eskaloituvat työntekoa häiritseviksi tekijöiksi.

Miksi valvoa ja hallita päätelaitteita?

Varmista liiketoiminnan jatkuvuus

Etähallinta varmistavaa, että laitteesi ovat käytettävissä ja toimivat parhaalla mahdollisella tavalla. Työssä ei saa olla keskeytyksiä.

Pidentää laitteiden käyttöikää

Valvonta-palvelut keräävät tilapäivityksiä laitekannastasi. Näemme, mikä laite tarvitsee huoltoa, korjausta ja vaihtoa.

Takaa paremman loppukäyttäjän tuottavuuden.

Työntekijät ovat tyytyväisiä, jos he voivat tehdä työnsä keskeytyksettä. Tämä antaa heille positiivisen kokemuksen, joka tekee heistä tuottavampia työssä.

Auttaa yritystäsi IT -vaatimusten järjestelmällisessä käsittelyssä.

Etävalvonta- ja hallintapalvelut noudattavat asiakkaan liiketoiminnan vaatimuksia. Niiden avulla yrityksesi noudattaa turvallisuusstandardeja, käytäntöjä ja määräyksiä.

Hallitse bisnestäsi

Etähallinta ja -valvonta lisää tietoturvaa

Keskitetty hallinta luo näkyvyyttä parantaen näin yrityksesi tietoturvan tilaa. Sillä voidaan myös priorisoida resursseja, tunnistaa haavoittuvuuksia, hallinnoida korjaustiedostoja ja havaita tietoturvatapauksia. Valvonnan kautta saa kattavan kuvan kriittisistä riippuvaisuuksista kokonaisvaltaisen tilanteen hahmottamiseksi.

  • Mukautetut tietoturvakäytännöt yksittäisille käyttäjille, ryhmille tai laitteille

 

  • Kattava yleiskuva koko ympäristön tilasta

 

  • koontinäkymä kaikkien päätelaitteiden keskitettyyn tarkasteluun ja hallintaan

 

  • Päätelaitesuojauksen keskitetty hallinta, päätelaitteiden tunnistus ja reagointi, haavoittuvuuksien hallinta

Haluatko keventää arkeasi?

Tehdään siitä mahdollista yhdessä