Parempi kuvanlaatu, vähemmän virtuaaliuupumusta

Maaliskuussa 2020 moni jäi odottamatta kotiin työskentelemään ja koki pian ennennäkemätöntä virtuaaliuupumusta videopalaverien määrän yhtäkkiä dramaattisesti lisäännyttyä. Valkeni, ettei yhteistyön tekeminen videon välityksellä olekaan ihan sama asia kuin toimistolla kasvokkain tapahtuva vuorovaikutus.

Stanfordin yliopisto oli ensimmäisten joukossa tutkimassa videotapaamisten aiheuttamaa uupumusta ja löysi sen taustalta neljä syytä:

  • Runsas katsekontakti lähietäisyydeltä tuntuu äärimmäisen intensiiviseltä.
  • Oman itsensä näkeminen reaaliaikaisesti videolla on uuvuttavaa.
  • Videotapaamiset vähentävät merkittävästi tavanomaista liikehdintäämme.
  • Videotapaamiset ovat kognitiivisesti kuormittavampia kuin kasvokkaiset kohtaamiset.
  •  

Viimeisen kohdan kognitiivista kuormitusta selittävät huonolaatuinen video sekä heikompi mahdollisuus tulkita elekieltä. Pikselöityneet kasvot, jotka ovat kaikki omissa ruuduissaan erikokoisina ja erilaisissa valaistuksissa pakottavat aivomme tekemään uusia tulkintoja joka kerta, kun siirrämme katsetta yhdestä henkilöstä toiseen. Nämä seikat yhdessä huonolaatuisen videon kanssa saattavat verottaa työntekijöiden henkistä kapasiteettia ja vähentää työmotivaatiota.

Tuore Hybrid Ways of Working 2021 Global Report -kyselytutkimuksemme tukee Stanfordin yliopiston tutkimustuloksia ja osoittaa, että tietotyöläisten ykköshuolenaihe hybridityön järjestelyssä onkin juuri virtuaaliuupumuksen ratkominen.

Hybridityö asettaa uudenlaisia haasteita yhteistyölle
 

Osa työntekijöistä on innolla odottanut paluuta kasvokkaisiin kohtaamisiin, kun taas toiset ajattelevat etätyön etujen – työmatkojen poistumisen ja ajan säästymisen perheelle ja ystäville – voittavan kotitoimistolla työskentelyn haitat. Tästä johtuen tietotyöläisen työ on kehittynyt hybridityöksi, jossa ihmiset työskentelevät joustavasti eri paikoista käsin.

Hybridityön aikakaudella kokouksissa tulee lähes aina olemaan sekä saman pöydän ääressä istuvia osallistujia että etänä osallistuvia. Fyysisen ja virtuaalisen tilan sekoittuminen on jälleen uudenlainen kognitiivinen haaste osallistujille ja asettaa myös haasteita IT-päättäjille, johtajille ja organisaatioille kokonaisuudessaan.

Videon hyödyt ovat kiistattomat

Vaikka videotapaamisissa on haasteensa, tutkimukset osoittavat, että ongelmia kannattaa ratkoa. BlueJeansin tutkimuksen mukaan yhdeksän kymmenestä yrityspäättäjästä uskoo videotapaamisten tekevän kokouksista tehokkaampia ja selkeämpiä sekä parantavan keskustelun ymmärrettävyyttä. Zoomin ja Forbes Insightsin toteuttama yhteistutkimus puolestaan kertoo, että 62 % johtajista pitää videotapaamisia merkittävästi parempina kuin puhelinneuvotteluja.

Zoom Roomseista vastaava johtaja Jeff Smith Zoomilta sanoo, että ”videokokousten laadun parantaminen on helpoimpia tapoja vähentää virtuaaliuupumusta. Kanssakäyminen videon välityksellä on kognitiivisesti raskasta, mutta hyvien yhteyksien ja laadukkaan videon avulla yhteistyöstä tulee vuorovaikutteisempaa.” Hybridityön aikakaudella on kiistatonta, että laadukas video on avainasemassa tuottavuuden ja yhteistyön sujuvuuden kannalta.

Video parantaa työntekijöiden hyvinvointia

Organisaatioilla on paljon voitettavaa hybridityön avulla, ja video on ehkäpä merkittävin työtä hyödyttävä tekijä. Kun yhdeksän kymmenestä työntekijästä sanoo hybridityön ylläpitävän heidän työmotivaatiotaan (89 %), auttavan heitä kokemaan arvostusta (88 %) ja mahdollistavan luottamuksen tuntemisen omaa tiimiä kohtaan (89 %), eivät organisaatiot voi ottaa riskejä tekemällä huonoja teknologiavalintoja, jotka eivät tue hybridityötä. Hybridityön mahdollistaminen on avainasemassa työntekijöiden tyytyväisyyden ja hyvinvoinnin ylläpitämisessä – ja siinä laadukkaiden videotapaamisten mahdollistaminen on yksi tärkeimpiä tekijöitä.

Heräsikö uteliaisuus?

Voidaan jutella lisää