Digital signage sitouttaa ja vahvistaa yrityksen kulttuuria

Liian monissa yrityksissä työntekijät turhautuvat tiedon puutteeseen tai tunteeseen, että heitä ei huomioida. Asioista ei joko viestitä tarpeeksi, viestit eivät tavoita henkilöstöä tai tietoa on liikaa.

Pahimmillaan työntekijät saattavat kokea, että heidän työllään ei ole merkitystä. Miten siis saada yrityksen väki paiskimaan töitä yhteisten tavoitteiden eteen?

Parhaimmillaan sisäisellä viestinnällä motivoidaan sekä autetaan työntekijöitä ymmärtämään, minkä takia yrityksessä tehdään töitä. Jotta sisäinen viestintä olisi mahdollisimman tehokasta, tulisi yrityksessä valita oikeat viestintäkanavat.

Digital signage -näytöillä tehoa viestintään

Digital signage eli etäpäivitettävät infonäytöt ovat 2020-luvun versio ilmoitustaulusta. Reaaliajassa päivitettävät digitaaliset näytöt varmistavat tiedon kulkemisen aina pääkonttorilta tehtaiden linjastoille ja kahvihuoneisiin. Infonäytöillä viesti voidaan viedä juuri sinne, missä työntekijät liikkuvat. Kun tietoa on helposti saatavilla, kukaan ei voi levitellä ihmeissään käsiään, kun ”ei ole kuullutkaan asiasta mitään”.

Sitoutuminen kasvaa kun sisäinen viestintä toimii

Avoin ja säännöllinen viestintä sitouttaa työntekijöitä, ja infonäytöt ovat tähän hyvä väline. Näytöillä voidaan helposti esitellä yrityksen avainlukuja tai tuotannon ja laadun mittareita niin, että kaikilla työntekijöillä on yhtäläinen mahdollisuus päästä käsiksi tietoihin.

Infonäyttöjen ei silti pidä olla kanava, jolla vain johto viestii alaisilleen. Sen sijaan koko henkilöstö voidaan osallistaa yrityksen kehitykseen. Työntekijöiltä voidaan esimerkiksi kysyä, mikä auttaisi heitä suoriutumaan työssään paremmin, ja julkaista tulokset näytöillä. Kun työntekijät saavat olla mukana päätöksissä ja luomassa itselleen parempaa työpaikkaa, sitoutuminen kasvaa.

Digital signage luo yhteisöllisyyttä

Jos työntekijät ovat hajautuneena eri toimipisteisiin tai jopa eri puolille maailmaa, diginäytöillä voidaan parantaa työntekijöiden yhteenkuuluvuutta. Saavutuksien ja merkkipäivien juhlistaminen tai uusien työntekijöiden tervetulotoivotukset luovat yhteisöllisyyttä, vaikka työntekijät eivät koskaan tapaisi.

Yhteishenkeä voidaan luoda myös työntekijöiden omien kuvien avulla. Työntekijöitä voidaan esimerkiksi rohkaista jakamaan kuviaan hashtagilla, jonka sisällöt nostetaan taukohuoneen tai kahvilan näytöille. Matkakuvat, kulinaariset mestariteokset ja muut seikkailut luovat yhteisöllisyyttä.

Infonäytöillä tunnustusta omasta työstä

Ei liene epäselvää, että työntekijä on yrityksen tärkein voimavara. Kun työntekijät voivat paremmin ja heidät otetaan huomioon, työssä jaksaminen ja sen myötä työn tulokset paranevat. Mutta miten sitouttaa parhaat työntekijät?

Tutkimusten mukaan työntekijöitä sitouttaa parhaiten johdolta saatu hyvä palaute ja kehut. Kerran vuodessa järjestettävät kehityskeskustelut eivät riitä, jos arjessa työntekijä kokee, että häntä ei huomioida. Työntekijöitä tulisi siis jatkuvasti rohkaista ja motivoida tunnustuksilla. Kun tunnustukset tai vaikka kuukauden työntekijän tuo esiin infonäytöille, on palaute koko yrityksen nähtävillä.

Digital signage vahvistaa yrityksen kulttuuria ja arvoja

Etenkin nuorille tilipussia tärkeämpää on, että työntekijä kokee merkityksellisyyttä työssään. Jos työntekijät eivät tunne yrityksen arvoja ja tavoitteita, he saattavat olettaa, että ainoa tarkoitus on tehdä rahaa. Digital signagen avulla voidaan korjata tällaisia harhaluuloja.

Yrityksessä, jossa esimerkiksi halutaan toimia asiakaskeskeisesti, voidaan asiakkaiden merkitystä korostaa nostamalla näytöille asiakaspalautteita. Näin asiakaskeskeisyys ei jää juhlapuheisiin, vaan näytöt muistuttavat joka päivä siitä, mihin työllä pyritään.

Infonäytöillä voidaan myös luoda kuvaa työnantajasta, joka välittää työntekijöistään. Näytöillä voidaan vaikka kannustaa terveeseen tasapainoon työn ja vapaa-ajan välillä tai näyttää videoita työturvallisuudesta. Ne eivät ainoastaan paranna turvallisuutta vaan luovat myönteistä mielikuvaa työnantajasta. Pienillä teoilla saat kurottua kuilua työntekijöiden ja johdon välillä, jolloin yritys vaikuttaa avoimelta, työntekijöitään arvostavalta ja huolet tosissaan ottavalta.

Pelkkä tekniikka ei riitä

Kun puhutaan digital signagesta, ei puhuta laitteista. Pelkkä näyttö ei pelasta, jos emme ensin tiedä, mitä tietoa työntekijät tarvitsevat tai mikä heitä motivoi. Kun tavoitteet ovat selvillä, digital signage on tehokas tapa tavoittaa ja sitouttaa työntekijöitä. Ota yhteyttä niin autamme mielellämme löytämään yritykseesi sopivan ratkaisun!

Heräsikö uteliaisuus?

Voidaan jutella lisää